Celý kolektív materskej školy Vám praje krásne letné prázdniny plné príjemných zážitkov

-------------------------------------------------- ------------------------- ----

Vážení rodičia!

*   Prosíme Vás ABY ste neprítomnosti Vášho dieťaťa nahlásili 
do 8:00 hodiny ráno na t.č. 02/45 24 24 42, inak JE dieťa automaticky nahlásené na odber stravy.
 
 Dieťa po chorobe môže nastúpiť do kolektívu len 
na základe lekárskeho potvrdenia. 
Ak je vidieť, že je dieťa choré, učiteľka má právo ho vylúčiť dočasne z kolektívu.

Ďakujeme za pochopenie


  
Naša materská škola sa zúčastňuje 
        OLOMPIÁDY OLO

        pre bližšie INFORMÁCIE kliknite na logo
       
        www.olompiada.sk,--------------------------------------------- ----